Priser

Varmeåret er under omlægning fra 1/9 - 31/8 til 1/1 - 31/12 med omlægningsperiode 1/9 - 31/12 2018

Varmeåret  går sårledes fra 1. september til 31. december 2018, og betalingen foregår ved indbetaling af 4 månedlige acontorater og en årlig regulering (årsafregning) for de 4 måneder, baseret på individuelle målinger af energibruget. aflæsning af målere foregår ultimo december ved automatisk radioaflæsning.

De anvendte takster bliver hvert år anmeldt til Forsyningstilsynet.

Kontrol og mærkning af målere til energiafregning er underkastet en omfattende lovgivning, som bl.a. kræver at varmeværket har etableret et kontrolsystem. Dette kontrolsystem er beskrevet i en kontrolmanual, som forefindes på varmeværkets kontor.

For at minimere indkøbsprisen på energi er der indført en afkølingsmodel, som skal motivere varmeaftagerne til at afkøle fjernvarmevandet mest muligt. Denne model tilstræber en retfærdig vurdering af den enkelte varmeaftagers s mulighed for at afkøle inden for de fastsatte grænser.

DOWNLOAD
Tariffer 2015-2016.pdf
DOWNLOAD
Tariffer 2016-2017.pdf
DOWNLOAD
Tariffer 2017-2018.pdf
DOWNLOAD
Tariffer Pr 1 1 2018.pdf
DOWNLOAD
Tariffer pr. 01-01-2019.pdf